Regulamin wpłat zaliczek i wpłat za usługi SSM AKADEMIA BIESZCZDZKA

1. Wpłatę zaliczki lub zapłatę za usługi przez serwis PRZELEWY24 LUB NA KONTO SCHRONISKA
można dokonad po uzgodnieniu mailowym przez adres jablonki1@gmail.com lub
telefonicznym pod numerem 693260275
2. W tytule wpłaty proszę podad termin rezerwacji i ilośd osób lub ustaloną wcześniej nazwę
pokoju oraz informację czy na zaliczkę lub zapłatę za noclegi ma byd wystawiona faktura VAT (konieczny NIP) czy paragon fiskalny.
3. Rezygnacje
· W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych
noclegów, zgłoszonej na 20 dni przed terminem
usługi zaliczka jest zwracana
· Do 10 dni zwracane jest 50 % zaliczki.
· Krócej niż 10 dni zaliczka nie jest zwracana

INFORMACJA O SPRZEDAWCY:

Maciej Grzegorzek prowadzący Szkolne Schronisko Młodzieżowe Akademia Bieszczadzka w Jabłonkach, jabłonki 1-38-606 Baligród NIP 6881083844 REGON 180961642

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

USŁUGI NOCLEGOWE ORAZ WYŻYWIENIE PKD 55.20.Z

CENY USŁUG PODANE SĄ  W KWOTACH BRUTTO

REKLAMACJE MOGĄ BYĆ SKŁADANE NA ADRES MAILOWY jablonki1@gmail.com

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w trakcie 7 dni.