NA TERENIE SCHRONISKA
MAMY BEZPŁATNY DOSTĘP
DO INTERNETU wi-fi :-)